CentrumEduMed Edukacja i Nauka Automatyzacja procesów doradztwa personalnego, czyli jak wykorzystać systemy IT, by usprawnić zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie
Automatyzacja procesów doradztwa personalnego, czyli jak wykorzystać systemy IT, by usprawnić zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie

Automatyzacja procesów doradztwa personalnego, czyli jak wykorzystać systemy IT, by usprawnić zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie

0

W nowoczesnym świecie IT wpływa na niemalże każdy aspekt życia prywatnego oraz zawodowego. Każde przedsiębiorstwo korzysta z mniej lub bardziej zaawansowanych systemów wspierających swe działania w obszarach takich jak: logistyka, finanse, produkcja, jakość, itd. Obszar Zarządzania Zasobami Ludzkiego również dąży do wykorzystania systemów IT w celu usprawnienia swoich procesów. Coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega korzyści, jakie może uzyskać wdrażając systemy informatyczne wspomagające obsługę procesów zarządzania personelem. W poniższym artykule przedstawimy, jak wykorzystać systemy IT w takich zadaniach doradztwa personalnego, jak: badanie satysfakcji pracowników, ocena 360 stopni oraz badanie rozwoju kultury w organizacji.

Badanie satysfakcji pracowników

Satysfakcja pracowników jest jednym z kluczowym czynników wpływających na zaangażowanie i efektywność wypełniania obowiązków przez pracowników. Poza przełożeniem na bezpośredni wpływ na obecnych pracowników, pozytywna opinia wzmacnia wizerunek firmy na rynku pracy. Na zadowolenie pracowników wpływa m.in. zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań, stopień, możliwe drogi rozwoju oraz samorealizacja. Niezmiernie ważne jest, aby być świadomym obecnego stanu, a w przypadku wprowadzania działań dążących do poprawy poziomu satysfakcji pracowników, monitorować jakie efekty przynoszą nasze działania. Z tych właśnie powodów badanie satysfakcji pracowników jest istotnym działaniem dla przedsiębiorstwa. Aby takie badanie przyniosło wymierne rezultaty, musi ono spełnić następujące wymagania: powinno być anonimowe, w badanie powinni być zaangażowani wszyscy lub większość pracowników, badanie powinno pozwalać na analizę pod względem obszarów i czynników. Skorzystanie z systemu IT do przeprowadzenia badań satysfakcji pracowników pozwala na spełnienie wszystkich warunków. Badanie ankietowe on-line pozwala na zachowanie anonimowości, przy jednoczesnej możliwości zachowania podziału na obszary administracyjne. Pracownicy mogą wypełnić badanie z dowolnego miejsca, np. z domu, co zwiększa liczbę pracowników uczestniczących w badaniu. Jednocześnie system IT pozwala na zaoszczędzenie ogromnej ilości czasu, potrzebnej na zorganizowanie, zebranie i wprowadzenie wyników ankiet. System gromadząc dane, przypisuje je do odpowiedniej kategorii, co pozwala na bezproblemowe wykorzystanie i przedstawianie ich w jasny i czytelny sposób.

Ocena 360 stopni

Ocena 360 stopni jest to metodą oceny pracowniczej, pozwalającą na uzyskanie wielostronnych informacji o pracowniku i jego kompetencjach od osób, które nawiązują z nim bezpośrednie relacje zawodowe. Do osób udzielających oceny należą: przełożeni, współpracownicy, podwładni, a także klienci. Warty wspomnienia jest fakt, iż oceniana osoba dokonuje również samooceny. Podobnie jak w przypadku badania satysfakcji niezmiernie ważne jest zachowanie anonimowości i odpowiedniego przetworzenia uzyskanych danych. Systemy IT pozwalają na dokonanie takiej oceny, a dzięki odpowiedniej agregacji danych, mamy pewność, że uzyskane wyniki doprowadzą do wyciągnięcia obiektywnych wniosków. Przy tak wymagającej procedurze pozyskiwania danych, automatyzacja procesu przy pomocy systemów informatycznych pozwala na przeprowadzenie oceny 360 stopni na dużej grupie ocenianych osób w szybki i profesjonalny sposób.

Badanie rozwoju kultury w organizacji

Spójna i klarowna kultura organizacyjna jest czynnikiem, który wiele firm chcę osiągnąć, tym samym łącząc strategię oraz cele firmy z identyfikacją marki na zewnątrz. Równie ważne, co stworzenie odpowiedniej strategii jest wdrożenie jej wewnątrz struktury firmy w taki sposób, aby każdy pracownik mógł się z nią zidentyfikować. W celu sprawnego przeprowadzenia takiego procesu, należy monitorować w jakim stopniu proponowane wartości zostały przyswojone oraz które obszary mogą być jeszcze doskonalone. W przypadku zbierania tak dużej ilości danych, koniecznej do odpowiedniej analizy niezbędne jest wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania. Jedynie w ten sposób, możliwe jest zapewnienie, iż otrzymane dane zostaną przetworzone bez błędów lub też ewentualne błędy zostaną wyeliminowane przy pomocy analizy statystycznej. Także aspekt odpowiedniej prezentacji danych możliwy dzięki systemom IT, jest istotny przy badaniu kultury w organizacji

System SUCCESSSTEPS

Na zakończenie artykułu chciałbym pokrótce przedstawić autorską platformę SUCCESSSTEPS – która pomaga przyspieszyć i usprawnić procesy zarządzania zasobami ludzkimi. Niezmiernie często ważne jest aby Doradztwo Personalne dla firm zostało przeprowadzone w jak najkrótszym czasie przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich standardów. Platforma SUCCESSSTEPS pozwala na osiągnięcie tych celów, gdyż od podstaw została zaprojektowana tak, aby spełniać specyficzne wymogi badawcze wymagane w obszarze doradztwa personalnego. Jednocześnie SUCCESSSTEPS jest platformą intuicyjną, skonstruowaną tak, aby nawet osoby nie wyspecjalizowane mogły bez problemu się nią posługiwać.

Więcej informacji na stronie: https://hre.pl/

5/5 - (2 votes)
Reklama ubrania medyczne