CentrumEduMed Medycyna Czym jest farmakogenia?
Czym jest farmakogenia?
0

Czym jest farmakogenia?

0

Wykorzystywanie roślin do produkcji leków jest już znane od dawna. A gdyby tak produkować farmaceutyki przy pomocy bakterii? Tym właśnie zajmuje się farmakogenika.

Przy wykorzystaniu transgenicznych szczepów bakterii może odbywać się produkcja biofarmaceutyków. Przykładem leku produkowanego przez bakterie jest insulina-hormon, który reguluje stężenie cukru we krwi. Zanim postęp biotechnologiczny rozwinął się na dobre, diabetycy musieli otrzymywać insulinę, którą pozyskiwano ze zwierząt.

W latach osiemdziesiątych XX wieku przetransformowano produkcję tego hormonu, przy użyciu inżynierii genetycznej. Escherichia coli, czyli pałeczka okrężnicy posłużyła naukowcom do testów i dzięki niej możliwe stało się wykorzystanie bakterii do produkcji leków. Inżyniera genetyczna pozwala na wytwarzanie insuliny w kilku złożonych etapach oraz na różne sposoby. Droga, która prowadzi do otrzymania insuliny rozpoczyna się od wytworzenia dwóch łańcuchów, które w ostatnim etapie tworzenia łączą się.

Farmakogenia

Kolejnym krokiem jest włączenie powstałych genów kodujących do plazmidów, czyli cząsteczek DNA. Dzięki takiej procedurze plazmidy wykorzystane zostaną do transformacji. Następną czynnością jest rozmnożenie bakterii w bioreaktorach. Panuje w nich odpowiednia temperatura, jak również dzięki zastosowanej pożywce bakterie posiadają niezbędne składniki pokarmowe i mineralne do pomnażania. W dalszej fazie następuje ekstrahowanie i oczyszczanie białek. Ostatnim etapem jest połączenie łańcuchów przy pomocy mostków dwusiarczkowych.

Gdyby utworzone zostały pakiety farmakogenika z wykorzystaniem innych pakietów bakterii, możliwa była by produkcja większej ilości biofarmaceutyków. Dzięki użyciu technik inżynierii genetycznej możliwa stała się produkcja przykładowej insuliny. Pokładajmy nadzieję w przyszłości inżynierii genetycznej, by leki produkowane dzięki bakteriom stały się łatwiej dostępne i bezpieczniejsze, niż te produkowane w sposób tradycyjny. Chcesz wiedzieć więcej o innowacjach w medycynie wejdź na stronę radioklinika.pl

5/5 - (1 vote)
Reklama ubrania medyczne