CentrumEduMed Edukacja i Nauka Najtrudniejsze testy i egzaminy medyczne
Najtrudniejsze testy i egzaminy medyczne

Najtrudniejsze testy i egzaminy medyczne

0

Każda osoba, która chce w przyszłości wykonywać zawód lekarza, musi najpierw ukończyć studia medyczne i zdać szereg trudnych testów. Od ich wyników zależy dalsza przyszłość potencjalnego lekarza – na przykład zdanie Lekarskiego Egzaminu Końcowego umożliwia wykonywanie zawodu lekarza, z kolei wyniki z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego warunkują uzyskanie przez lekarza tytułu specjalisty w danej dziedzinie. 

Właściwe przygotowanie się do obu egzaminów jest niezwykle ważne, ponieważ zarówno LEK jak i PES wymagają od zdającego ogromnej, ale i usystematyzowanej wiedzy. Najlepiej, jeśli osoba przygotowująca się do nich korzysta z różnych źródeł – ograniczanie się do podręczników czy notatek z zajęć może okazać się niewystarczające.

LEK – początek drogi do wykonywania zawodu

Pomijając egzamin maturalny, który trzeba zdać na wyjątkowo wysokim poziomie, by dostać się na studia medyczne oraz mnóstwo kolokwiów i egzaminów już podczas ich trwania, najważniejszym egzaminem umożliwiającym wykonywanie zawodu lekarza jest Lekarski Egzamin Końcowy (niegdyś LEP, czyli Lekarski Egzamin Państwowy). Wynik egzaminu LEK jest szczególnie ważny dla wszystkich, którzy ubiegają się o miejsce na wybranej przez siebie specjalizacji.

Jak wygląda sam egzamin? Osoba, która do niego przystępuje, otrzymuje aż 200 pytań o charakterze zamkniętym (każde z nich ma pięć wariantów odpowiedzi, z czego tylko jedna jest poprawna). Egzamin obejmuje wiele dziedzin – od chorób wewnętrznych, przez pediatrię czy chirurgię, aż po medycynę rodzinną, psychiatrię czy bioetykę i prawo medyczne. Egzamin jest przeprowadzany przez Centrum Egzaminów Medycznych dwa razy do roku.

PES – największe wyzwanie lekarza

Osoby, które zdały Lekarski Egzamin Państwowy i uzyskały z niego zadowalającą liczbę punktów (czyli taką, która umożliwiła im dostanie się na wybraną specjalizację) kontynuują naukę na specjalnym szkoleniu. Po jego ukończeniu i zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego są uprawnieni do wykonywania zawodu lekarza specjalisty, co najczęściej jest równoznaczne z początkiem prawdziwego rozwoju kariery danego doktora.

Szkolenie, zwane potocznie rezydenturą, trwa zazwyczaj dość długo – od 4 do nawet 10 lat. Oznacza to w praktyce, że PES obejmuje swym zakresem niezwykle rozległy materiał, a lekarz, który chce uzyskać tytuł specjalisty, musi posiadać ogromną wiedzę i doświadczenie.

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny: procedury i przebieg

Nie ma wątpliwości co do tego, że PES jest najtrudniejszym egzaminem medycznym w trakcie całej kariery lekarza. Egzamin składa się ze 120 pytań (to wprawdzie o 80 mniej niż w przypadku LEK), jednak stopień ich trudności jest bardzo wysoki. Aby zaliczyć PES, lekarz musi zdobyć 60% wszystkich punktów możliwych do uzyskania. Teoretycznie nie jest to dużo, jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że co roku tylko 70% przystępujących do egzaminu może pochwalić się pozytywnym wynikiem.

Jeśli chodzi o procedury, lekarz, który chce przystąpić do PES, musi złożyć wymagane dokumenty, w tym potwierdzenia ukończenia szkolenia specjalistycznego podpisanego przez kierownika rezydentury. Kandydat może zdawać egzamin w sesji jesiennej lub wiosennej, w zależności od tego, w jakim terminie dostarczył dokumenty.

PES: jak najlepiej się przygotować?

Uzyskanie pozytywnego wyniku z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego jest możliwe jedynie w momencie, gdy dany kandydat nie tylko przyswoił nową wiedzę i umiejętności, które zdobył podczas szkolenia, ale przede wszystkim usystematyzował zdobyte informacje. Większość lekarzy sięga do zakupionych wcześniej podręczników i sporządzonych własnoręcznie notatek; okazuje się jednak, że może zabraknąć obeznania się z systemem i typem pytań, które czasami pojawiają się w zbliżonej formie. Z tego względu coraz więcej kandydatów do PES rozwiązuje testy z poprzednich lat; jest to możliwe np. po założeniu konta i zalogowaniu się na platformie www.egzaminylekarskie.pl. Portal udostępnia lekarzom pytania z poprzednich lat; dzięki temu kandydat może sprawdzić swoją wiedzę i przetestować swoje umiejętności jeszcze przed prawdziwym egzaminem. Dużą zaletą jest fakt, że lekarz może znaleźć na portal pytania z większości dostępnych specjalizacji.

Testy PES z poprzednich lat można znaleźć tutaj.

3.8/5 - (6 votes)
Reklama ubrania medyczne