CentrumEduMed Medycyna Rodzaje protez zębowych
Rodzaje protez zębowych
0

Rodzaje protez zębowych

0

Są takie sytuacje, w których pacjent staje przed koniecznością skorzystania z protezy zębowej. Ma ona na celu zapobieganie zanikania kości i obniżenia jakości życia pacjenta. Ponadto, ma za zadanie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie narządu żucia. Przedstawiamy rodzaje protez zębowych i ich krótką charakterystykę.

O protezach całkowitych ruchomych

Protezy całkowite ruchome, nazywane też osiadającymi, stosuje się przede wszystkim u pacjentów, u których doszło do całkowitej utraty uzębienia. Wykonuje się je z trwałych materiałów, a ich ogromną zaletą jest duże podobieństwo do naturalnego uzębienia. Dzięki tego typu protezie pacjent może swobodnie się uśmiechać i bezpiecznie żuć posiłki. Ponadto, twarz z tą protezą nie ulega zniekształceniu charakterystycznemu dla osób z nieuzupełnionym bezzębiem.

Protezy całkowite ruchome mogą utrzymać się w jamie ustnej dzięki warstwie śliny jaka pojawia się między płytą protezy a szczęką. Niestety, to rozwiązanie ma pewną wadę – sprawia, że dolna proteza trzyma się słabiej, czego powodem jest mniejsza powierzchnia jej przylegania. Może więc powodować to dyskomfort w czasie jedzenia, spotkań towarzyskich i biznesowych. Ponadto, podczas użytkowania protezy całkowitej ruchomej, dochodzi do stopniowego zanikania kości śluzowej, a w efekcie proteza z biegiem czasu staje się luźna, co utrudnia jej utrzymywanie w jamie ustnej.

Protezy całkowite stałe

Innym rodzajem protezy zębowej jest proteza całkowita stała, która w całości opiera się na implantach zębowych. Tak, jak w przypadku protez ruchomych, protezy całkowite stałe stosuje się u pacjentów borykających się z bezzębiem. Aby wstawić taką protezę, trzeba wszczepić pacjentowi implanty zębowe, które zastępują utracone korzenie zębów. Na nich potem mocuje się protezę zębową – wyjaśnia nasz rozmówca reprezentujący Centrum Stomatologiczne NEW-DENT.

Protezy częściowe osiadające

Tego typu protezy stosowane są u pacjentów, których problemem jest brak niewielkiej ilości zębów. Mocuje się je przeważnie przy pomocy zamków, klamr, zatrzasków lub zawiasów wykonanych z metalu. Mają one na celu zapobiegać konieczności stosowania kleju. To rozwiązanie ma jeden minus – elementy metalowe protezy są widoczne, a to zmniejsza jej estetykę.

Protezy częściowe nieosiadające

Protezy te nazywane są też nieosiadającymi. Składają się z części akrylowych, na których przymocowane są brakujące zęby pacjenta i łączników metalowych umożliwiających połączenie ze sobą elementów akrylowych. Tego typu protezy wytrzymują obciążenia i pozwalają na przeniesienie siły życia na kość w sposób naturalny, co spowalnia jej zanik.

Wybór konkretnej protezy powinien być wynikiem konsultacji ze specjalistą.

5/5 - (1 vote)
Reklama ubrania medyczne