CentrumEduMed Medycyna Kiedy warto wykonać badanie dopplerowskie?
Kiedy warto wykonać badanie dopplerowskie?
0

Kiedy warto wykonać badanie dopplerowskie?

0

Badanie dopplerowskie jest obecnie często zalecane przez lekarzy kardiologów, którzy leczą pacjentów z podejrzeniem zaburzeń krążenia. Czym różni się ono od zwykłego USG i kiedy warto je wykonać?

Badanie dopplerowskie a zwykłe USG

Badanie dopplerowskie należy do grupy badań ultrasonograficznych. Od tradycyjnego USG różni się tym, że poza falą ultradźwiękową wykorzystywaną do diagnostyki w USG, opiera się ono także na zastosowaniu tzw. efektu Dopplera. Efekt Dopplera określa, w jak sposób zmienia się długość fali dźwiękowej w zależności od odległości od napotkanej przeszkody, co w kardiologii pozwala na określenie, w jaki sposób krew przepływa przez naczynia krwionośne oraz najważniejsze narządy wewnętrzne. Podczas badania wykorzystuje się efekt dźwiękowy szumu krwi w celu określenia miejsc w organizmie, w których jej swobodny przepływ jest zaburzany przez przeszkody takie jak zwężenia żył i tętnic oraz zatory. Badanie dopplerowskie pozwala lekarzowi określić, w których miejscach krew płynie szybciej, a w których nieco wolniej, a także w których miejscach następuje jej cofanie się, co może świadczyć o występowaniu schorzeń takich jak miażdżyca lub nie domykanie się zastawek żylnych.

Badanie dopplerowskie i jego rodzaje

Badanie dopplerowskie doczekało się obecnie czterech podstawowych wersji. Podstawowe badanie wykorzystuje falę ciągłą i pozwala wykryć zmiany w natężeniu przepływu krwi. Bardziej zaawansowana forma, czyli podwójne badanie dopplerowskie, pozwala zbadać nie tylko przepływ krwi w naczyniach krwionośnych, ale także w przylegających do nich narządach wewnętrznych, a tym samym uzyskać pełniejszy obraz, pomocny w wykrywaniu potencjalnych zatorów i zmian miażdżycowych. Badanie popularnie określane jako „kolorowy doppler” pozwala dodatkowo na określenie prędkości i kierunku przepływu krwi, a tym samym określenie miejsc, w których krew zwalnia lub cofa się w stosunku do swojego naturalnego kierunku przepływu. Ostatnia, najbardziej pełna wersja badania dopplerowskiego daje najpełniejsze wyniki, a diagnoza oparta na ich analizie jest najbardziej wiarygodna. Badanie dopplerowskie w Warszawie można wykonać w Specjalistycznym Centrum Medycznym ADAD, wyposażonym w profesjonalną aparaturę ultrasonograficzną. W Centrum pracują doświadczeni lekarze kardiologii, którzy nie tylko dobierają rodzaj badania w zależności od dolegliwości pacjenta, ale także posiadają wiele lat doświadczenia w trafnym interpretowaniu wyników badania.

Wskazania i wartość diagnostyczna

Badanie dopplerowskie wykonuje się najczęściej w sytuacji, kiedy dolegliwości pacjenta wskazują na zaburzenia związane z nieprawidłowym krążeniem krwi lub ryzykiem występowania zmian miażdżycowych, żylaków i innego rodzaju zatorów. Zalecane jest także w objawach neurologicznych, które mogą wskazywać na niedokrwienie, jak również przy występowaniu tętniaków tętnicy brzusznej i aorty. Badanie dopplerowskie ma na celu wykrywanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości związanych z krążeniem krwi oraz ukrwieniem narządów wewnętrznych, dzięki czemu pozwala na odpowiednio wczesne zdiagnozowanie poważnych chorób takich jak zatorowość płucna, a także zapobieżenie występowania zawału serca oraz udaru.

Wykonanie badania dopplerowskiego w wielu przypadkach stanowi podstawę do postawienia właściwej diagnozy w przypadku pacjentów z problemami z krążeniem. Jego odpowiednio wczesne przeprowadzenie pozwala uchronić się przed wieloma poważnymi, także zagrażającymi życiu, chorobami.

Rate this post
Reklama ubrania medyczne