CentrumEduMed Edukacja i Nauka Wymagania stawiane kandydatom do rozpoczęcia nauki na kierunku Technik farmaceuty
Wymagania stawiane kandydatom do rozpoczęcia nauki na kierunku Technik farmaceuty

Wymagania stawiane kandydatom do rozpoczęcia nauki na kierunku Technik farmaceuty

0

Żeby podjąć naukę w szkole podyplomowej i kształcić się na kierunku technik farmaceutyczny, trzeba spełnić kilka podstawowych wymagań, które są związane głównie z charakterem tego zawodu. Trzeba bowiem pamiętać, że zawód technika farmaceutycznego jest niezwykle odpowiedzialny i łączy się z częstym kontaktem z ludźmi.

Wymagania dla kandydata

Kandydat na studia podyplomowe na kierunku Technik Farmaceutyczny musi spełnić kilka podstawowych wymagań. Przede wszystkim musi posiadać dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły średniej. Jest to podstawowy wymóg dla kandydata na każdy kierunek studiów podyplomowych.

Drugim warunkiem jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego, że u kandydata nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki oraz wykonywania zawodu technika farmaceutycznego. Żeby zdobyć takie zaświadczenie, kandydat musi się odznaczać ogólnie dobrym stanem zdrowia, posiadać odpowiednią koordynację wzrokowo-słuchową oraz wykazywać się dobrą sprawnością manualną. Oprócz tego konieczna jest wysoka ostrość widzenia oraz rozróżniania barw, dobry słuch i wymowa oraz rozwinięty zmysł węchu.

Przeciwwskazania dla kandydata

Zawodu technika farmaceutycznego nie mogą z kolei wykonywać osoby, u których stwierdzono ciężkie schorzenia narządowe i układowe. Ze względu na charakter pracy, która polega głównie na wykonywaniu czynności obejmujących sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych, osoby chcące zdobyć zawód technika farmaceutycznego nie powinny także mieć żadnych alergii, wad wzroku oraz chorób skórnych.

Cechy idealnego kandydata

Jak tłumaczy nasz rozmówca, wykładowca z Pierwszego Niepublicznego Policealnego Studium Medycznego w Szczecinie: Idealny kandydat na technika farmaceutycznego powinien się odznaczać niezwykłą dokładnością, sumiennością i samodzielnością, które pozwolą mu w przyszłości na rzetelne wykonywanie wszystkich powierzonych mu zadań. Jako że praca technika farmaceutycznego jest związana z częstym kontaktem z ludźmi, musi być także życzliwy i wyrozumiały.

Rate this post
Reklama ubrania medyczne