CentrumEduMed Psychologia Umiejętności miękkie przy odzyskiwaniu należności

Umiejętności miękkie przy odzyskiwaniu należności

0

Na skuteczną windykację składa się kilka istotnych elementów, których celem jest przekonanie dłużnika do spłacania pieniędzy w ustalonym terminie. Nieodłączną częścią tej pracy są częste negocjacje. Dobry windykator to taki, który potrafi zastosować różne techniki perswazyjne, zna psychologię dłużnika i potrafi przewidzieć i wyprzedzić każdy jego ruch. Umiejętności miękkie to klucz do sukcesu i porozumienia z każdej ze stron.

Jak odzyskać dług?

Przedsiębiorcy bardzo często borykają się z problemem nieuregulowanych w terminie płatności za towary lub usługi. Kiedy pojawiają się trudności w odzyskaniu należności, warto pomyśleć o profesjonalnych usługach windykacyjnych. Windykacja wierzytelności ma na celu polubowne porozumienie obu stron. Jeżeli konsensus nie zostanie osiągnięty, sprawa trafia do sądu. Do innych uprawnień windykatorów należy ponadto wpisanie dłużnika do rejestru oraz wysyłanie monitów z informacją o zalegającym zobowiązaniu.

Umiejętności windykatora

Firma windykacyjna zatrudnia osoby o specyficznych, pożądanych cechach. Skuteczny windykator dzięki swoim umiejętnościom jest w stanie zamknąć sprawę jeszcze na etapie polubownym. Aby tak się stało, potrzebne jest zastosowanie kilku technik negocjacyjnych.

Najważniejsze jest odpowiednie zbudowanie pierwszego wrażenia. Stawia to w lepszym świetle nie tylko windykatora, ale też jego firmę. W bezpośrednim kontakcie, np. w trakcie windykacji terenowej, dobrze jest zadbać o mowę ciała. Nie chodzi tylko o to jak podać rękę, ale również jak odczytać gesty drugiej osoby i jak poprawnie komunikować wiadomości.

Przekonanie dłużnika do spłaty swoich długów to nie lada wyzwanie. Bez umiejętności miękkich, polubowne zakończenie sprawy byłoby wręcz niemożliwe. Windykator musi więc znać techniki perswazyjne, strategie negocjacji oraz teorie psychologii poznawczej. Wiedza ta pozwoli na zastosowanie w praktyce reguły dysonansu, wzajemności czy konsekwencji. Strategie negocjacyjne opierają się głównie na poprawnej argumentacji, rozpoczynaniu rozmów od zakotwiczenia maksymalnej kwoty, małych ustępstwach i niezgadzaniu się na pierwsze propozycje klienta. Te typowe techniki negocjacyjne znalazły swoje zastosowanie dzięki dogłębnemu poznaniu psychiki człowieka. Wykorzystanie ich wraz z rozpoznaniem mowy ciała pozwoli na lepsze i szybsze dogadanie się z dłużnikiem i przekonaniem go do spłaty zobowiązania.

Aby powstał dobry zespół windykacyjny, potrzebne są osoby, które nie tylko potrafią ze sobą współpracować, ale posiadają też umiejętności miękkie, dzięki którym są w stanie skutecznie negocjować z dłużnikami. Asertywność, otwartość, gotowość do ustępstw, ale i do zbijania argumentów – to cechy, których warto szukać u windykatorów. Dzięki umiejętności negocjowania tacy pracownicy firmy windykacyjnej będą umieli skutecznie odzyskiwać należności.

Straetus.pl – wykup wierzytelności

Rate this post
Reklama ubrania medyczne