CentrumEduMed Zdrowie Uzdatnianie sprężonego powietrza – osuszacze adsorpcyjne i chłodnicze
Uzdatnianie sprężonego powietrza – osuszacze adsorpcyjne i chłodnicze
0

Uzdatnianie sprężonego powietrza – osuszacze adsorpcyjne i chłodnicze

0

Proces zasilania urządzeń sprężonym powietrzem w zakładach przemysłowych jest wieloetapowy, składający się z wielu ściśle powiązanych ze sobą operacji. Kluczowym elementem instalacji sprężonego powietrza jest oczywiście sprężarka, której zadaniem jest wygenerowanie ciśnienia o zadanej przez użytkownika wartości. Takie powietrze musi być jednak w odpowiedni sposób przygotowane do wykorzystania w poszczególnych procesach technologicznych. Współcześnie, wszystkie tego rodzaju systemy wyposażone są w złożone układy uzdatniania sprężonego powietrza.

Kroki w procesie uzdatniania sprężonego powietrza

Uzyskanie sprężonego powietrza o oczekiwanych parametrach wiąże się z koniecznością zastosowania procesu uzdatniania powietrza, który polega na:

  • separacji powietrza od oleju w stanie ciekłym;
  • schłodzeniu sprężonego powietrza, które w końcowym etapie powoduje częściowe wytrącenie wilgoci z powodu gwałtownego obniżenia temperatury;
  • oczyszczeniu z zanieczyszczeń kondensatu, który dopiero wtedy może być odprowadzany do sieci kanalizacyjnej;
  • filtracji sprężonego powietrza usuwającej aerozole olejowe, cząsteczki smarów, wodę, pył, cząstki metali, rdzę oraz inne typy zanieczyszczeń;
  • osuszaniu sprężonego powietrza;

Ponadto, przed konkretnymi punktami odbioru mającymi swoje specyficzne wymagania mogą być konieczne specjalistyczne typy oczyszczania, np. mikrofiltracja, filtracja mikrobiologiczna czy sterylna.

Staranna realizacja wszystkich tych procesów gwarantuje dopiero najwyższą jakość sprężonego powietrza, co zabezpiecza przed zanieczyszczeniem nie tylko wyroby gotowe, ale także chroni same urządzenia wykorzystywane w zakładzie przemysłowym.

Osuszanie sprężonego powietrza – wybór urządzenia

Producenci posiadają w swoim katalogach dwa typy osuszaczy, które różnią się nie tylko zasadą działania, ale także efektywnością oraz otrzymywanymi skutkami funkcjonowania. Są to:

  • osuszacz chłodniczy (ziębniczy),
  • osuszacz adsorpcyjny.

Optymalny dobór układu osuszania sprężonego powietrza wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia, ponieważ jest wiele potencjalnych zagrożeń z tym związanych. Specyfika zakładu przemysłowego może powodować, że akceptowalny poziom wilgotności sprężonego powietrza jest wyższy bądź niższy. Jest to uzależnione od wielu czynników: branży oraz typu wyrobu gotowego, długości instalacji (rurociągów) czy innych indywidualnych problemów.

Niekiedy wystarczające jest zastosowanie osuszacza chłodniczego. Kluczowy jest również dobór filtrów do powietrza stosowanych przed osuszaczem. Zbyt ich duża ilość może powodować nadmierne spadki ciśnienia, co przekłada się na straty energetyczne.

Jak działają dostępne na rynku osuszacze?

Osuszacz chłodniczy – jego funkcjonowanie jest zbliżone do zasady działania powszechnie stosowanych w gospodarstwach domowych chłodziarek – schłodzenie powietrza powoduje wytrącanie się wilgoci. Wykorzystuje się w tym celu najczęściej dwa stopnie chłodzenia – pierwszy ma miejsce w wymienniku powietrze – powietrze. Następnie powietrze przepływa przez parownik obiegu chłodniczego, gdzie następuje dalsze schładzanie, aż do osiągnięcia temperatury punktu rosy. W ten sposób osiąga się pięciokrotny spadek poziomu wilgoci w powietrzu. W medium roboczym nadal pozostaje ok. 5-6 g/m3 wody.

Osuszacz adsorpcyjny – zasada działania opiera się o wykorzystanie przyciągania i adhezji cząsteczek pary wodnej poprzez wykorzystanie adsorbenta, cechującego się wspomnianymi właściwościami. Jest to rozwiązanie ok. 2x droższe od osuszacza chłodniczego. Co więcej, koszty eksploatacji również są wyższe. Niezbędna jest okresowa regeneracja urządzenia, która może odbywać się na zimno lub na gorąco. Bezsprzecznym atutem tego rozwiązania jest uzyskiwany punkt rosy na poziomie -40 st. C, dzięki czemu zawartość cząsteczek pary wodnej oscyluje w granicach 0,11 g/m3, co jest właściwie niewyczuwalne dla urządzeń w dalszych etapach procesu technologicznego.

Decyzja o wyborze osuszacza powinna być dokładnie przemyślana w oparciu o indywidualne potrzeby zakładu przemysłowego. Błędem byłoby zastosowanie niewątpliwie skutecznych i drogich rozwiązań, jeśli nie istnieją ku temu realne przesłanki. Najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja ze specjalistami w tym zakresie, co jest możliwe poprzez kontakt z producentami sprężarek.

Źródło: Almig – Sprężarki powietrza

5/5 - (1 vote)
Reklama ubrania medyczne