CentrumEduMed Uncategorized Uszkodzony element żurawia – kto może przeprowadzić stosowne naprawy?

Uszkodzony element żurawia – kto może przeprowadzić stosowne naprawy?

0

Żurawie to urządzenia podlegające pod Urząd Dozoru Technicznego (UDT) i wymagające diagnostyki przez uprawnionych specjalistów, z reguły spawaczy. Jakie elementy żurawia psują się najczęściej i co można zrobić w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji technicznych?

Jakie problemy pojawiają się przy eksploatacji dźwigów i w jaki sposób im zapobiegać?

Spawacz UDT diagnozuje uszkodzenia w żurawiach stacjonarnych, przemieszczanych na krótkie odległości, szynowych, samojezdnych i wielu innych rodzajów. Najwięcej awarii w dźwigach wynika z przeciążenia i niedotrzymania instrukcji przez operatora. Upadek ciężaru z wysokości należy do jednych z krytycznych obszarów ryzyka, dlatego w UDT żurawie podlegają pod szczególny, częstszy nadzór. Po wykryciu pęknięć należy podjąć decyzję o zgłoszeniu naprawy spawalniczej, każdorazowo akceptowanej przez UDT. Naprawie spawalniczej podlegają podpory, układ dźwigniowy, ramiona zewnętrzne oraz wewnętrzne, kabina operatora, podstawa narażona na duże obciążenia. Popularny problem to zerwanie żurawia z podstawy i upadek. W przypadku większych konstrukcji to problem niezwykle kosztowny w usunięciu. Serwis zakłada dopasowanie właściwej metody spawalniczej, materiału, albo stworzenie elementu od podstaw. Tym zajmują się również wykwalifikowany spawacze po uzgodnieniu z UDT, WDT, TDT.

Najpopularniejsze przyczyny wypadków z udziałem dźwigów

Żuraw powinien pracować w ściśle regulowanym otoczeniu, a przy przenoszeniu towaru kluczowe staje się unikanie przeszkód. Z czasem konstrukcja podlega korozji, wymaga remontu, ale kontakt z UDT wyznacza jasno okresy przeglądów. Utrata stateczności i przeciążenie dźwigów, a także ich obsługa przez niewykwalifikowanych operatorów to powszechne przyczyny wypadków. Jeden z głównych celów UDT to zachowanie bezpieczeństwa publicznego oraz przemysłowego, a także wyznaczanie wysokiego standardu jakości dla specjalistów zajmujących się uszkodzeniami urządzeń transportu bliskiego.

Co można zrobić na bieżąco w celu uniknięcia problemów technicznych?

W żurawiu warto na bieżąco monitować stan podpór, wahaczy, podstawy i kabiny operatora. Wszystkie dane techniczne dotyczące urządzenia powinny znaleźć się w bezpośrednim otoczeniu operatora. Stan żurawia zapisuje się z reguły w wydzielonym dzienniku. Nie chodzi tylko o stan techniczny żurawia, ale o przygotowanie takich warunków pracy, w których operator widzi całe otoczenie z pozycji siedzącej i może płynnie sterować ładunkiem. Jeżeli żuraw służy do przenoszenia ludzi wymaga dodatkowych konsultacji z UDT.

Współpraca ze specjalistami przekłada się na większe bezpieczeństwo

Tylko spawacze z odpowiednimi uprawnieniami UDT mogą modernizować i tworzyć nowe elementy do dźwigów po uzgodnieniu czynności z urzędem. Wzmocnienie dźwigu i codzienna kontrola to szansa na uniknięcie kosztownych problemów i tragedii, nie tylko finansowych. Spawacze UDT kontrolują żurawie wszystkich typów. Dysponują dużą wiedzą materiałową oraz potwierdzonymi realizacjami udostępnianymi często na życzenie nowym klientom.

Rate this post
Reklama ubrania medyczne