CentrumEduMed Medycyna Charakterystyka instalacji gazów medycznych w placówkach służby zdrowia
Charakterystyka instalacji gazów medycznych w placówkach służby zdrowia
0

Charakterystyka instalacji gazów medycznych w placówkach służby zdrowia

0

Instalacje gazów medycznych, a dokładniej systemy rurociągowe do gazów medycznych, podlegają określonym przepisom, jeżeli chodzi o wszystkie wyroby medyczne. Podczas konstrukcji oraz montażu instalacji gazów medycznych niezwykle ważna jest kompetencja oraz znajomość tej dziedziny, bowiem niewielki błąd może zagrażać nie tylko zdrowiu, ale także życiu pacjentów.

Jak są zbudowane i zasilane gazy medyczne?

Instalacje gazów medycznych wykorzystywane są przeważnie dla: tlenu medycznego, sprężonego powietrza medycznego i niemedycznego, próżni medycznej, podtlenku azotu medycznego, oraz dwutlenku węgla medycznego. Natomiast sporadycznie wykorzystywane są do celów laboratoryjnych, takich jak: argon, acetylen, hel oraz wodór. Układ instalacji zawiera źródło zasilania, gdzie gazy medyczne dostarczane są poprzez odpowiedni schemat rurociągów do systemów zasilających. Do najdroższych elementów zalicza się źródła gazów medycznych oraz części końcowe zasilane w gazy, system sygnalizacji, alarmy oraz zasilanie awaryjne. W porównaniu do całej instalacji do najtańszych elementów zaliczamy rury miedziane, które obejmują ok. 20% wszystkich kosztów. Każdy układ zasilania wyposażony jest w 3 źródła gazów medycznych, niezależnie od wielkości obiektu:

  • podstawowe, dostosowane do całego obiektu.
  • awaryjne, zapewniające zasilanie w momencie przełączania źródła podstawowego lub w sytuacji jego uszkodzenia.
  • rezerwowe, które wykorzystywane są w celu zasilenia drugiego źródła w momencie awarii tego pierwszego lub w sytuacji serwisu źródła podstawowego i rezerwowego.

Nowoczesne rozwiązania instalacji gazów medycznych 

W placówkach służby zdrowia, z uwagi na szczególny charakter, najnowsze rozwiązania dotyczące instalacji gazów medycznych  mają szerokie zastosowanie, jeżeli chodzi o wyposażenie gabinetów zabiegowych, pomieszczeń dla osób chorych oraz sal operacyjnych. Cały system urządzeń, łącznie z przeznaczeniem gazów medycznych wyposażony jest w odpowiedni układ pomieszczeń, aby zniwelować stres u wszystkich pacjentów, również tych najmłodszych. W instalacjach wykorzystywany jest również osprzęt ruchomy w postaci romatetrów, dla określonych gazów (m.in tlenu, podtlenku azotu i sprężonego powietrza), dozowniki do rozpylania wody, końcówki wtykowe dla gazów, przeznaczone do kodów systemowych, zapobiegające wszelkim usterkom, sterowniki próżni medycznej, wyposażone w zbiornik antyprzelewowy, narzędzia odsysające, zastawki wodne, stabilizatory ciśnienia, zawory nadmiarowe, jednostki filtracyjne, systemy uzdatniania powietrza oraz reduktory butlowe i rotametryczne.

Bezpieczeństwo instalacji zgodne z określonymi normami

Wszelkie regulacje prawne i związane z nimi przepisy dokładnie informują, o wszystkich wytycznych, według, których można uznać, że instalacja została wykonana zgodnie z zaleceniami. Wszystkie elementy dotyczące instalacji gazów medycznych można uznać jako odrębne wyroby medyczne. Poniżej zamieszczamy najważniejsze przykłady:

  • źródła gazów medycznych – klasa IIa/IIb,
  • rury i łączniki – klasa IIa,
  • strefy zespołów kontrolnych oraz samodzielnie występujące zawory – klasa IIb,
  • sygnalizacja – klasa IIb,
  • punkty poboru i zaopatrzenia medycznego – klasa IIb.

Podczas instalacji gazów medycznych niezwykle istotnych jest wiele kwestii, o których nie należy zapominać. Najważniejsze, aby instalacja była wykonana tylko przez osoby do tego upoważnione, bowiem tylko w taki sposób zapewnione będzie bezpieczeństwo każdego pacjenta. Istotna kwestia dotyczy również zalecanego serwisu, który powinien być wykonywany również przez wykwalifikowany personel, upoważniony do kontroli i realizowania prac konserwacyjnych.

źródło: inmed.pl – Producent sprzętu medycznego

Rate this post
Reklama ubrania medyczne