CentrumEduMed Medycyna Gospodarka odpadami medycznymi – najważniejsze informacje
Gospodarka odpadami medycznymi – najważniejsze informacje
0

Gospodarka odpadami medycznymi – najważniejsze informacje

0

Warto zaznaczyć, że wszystkie osoby prowadzące na przykład prywatny gabinet lekarski czy zarządzające placówką medyczną itp. muszą odpowiednio gospodarować odpadami medycznymi. Jak dzielimy odpady? Jak długo mogą być przechowywane poszczególne elementy? Czym powinny charakteryzować się pojemniki, worki oraz pomieszczenia do ich przechowywania? Najważniejsze kwestie na ten temat zostaną poruszone w dzisiejszym artykule.

Jak dzielimy odpady medyczne?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2017 roku mówi, że odpady dzielimy na 3 grupy (zakaźne, niebezpieczne – inne niż zakaźne, a także inne niż niebezpieczne). Trzeba podkreślić, że ogólnie odpady mogą być gromadzone w miejscu ich powstawania w pojemnikach albo workach. Jak długo? Nie więcej niż 72 godziny. Jest jednak wyjątek od tej reguły. Mamy z nim do czynienia w przypadku wysoko zakaźnych odpadów medycznych. Muszą one być przechowywane w miejscu powstawania nie dłużej niż jeden dzień, czyli 24 godziny. Co rozumiemy pod tym pojęciem: „wysoko zakaźne odpady medyczne?”. Są to między innymi elementy zawierające – lub wobec których podejrzewa się, że zawierają – biologiczne czynniki chorobotwórcze. Warto zaznaczyć, że są one zakwalifikowane do kategorii A. obejmuje ona materiały zakaźne, które – w wyniku kontaktu z nimi – mogą powodować wiele niesprzyjających okoliczności. Są to między innymi upośledzenie, zagrożenie życia lub nawet śmierć w przypadku ludzi oraz zwierząt… Należy zaznaczyć, że takie materiały muszą być odpowiednia zapakowane w podwójne worki o kolorze czerwonym. Alternatywą są pojemniki, ale tylko w przypadku odpadów, które mają ostre końce i krawędzie. Poza tym w takim przypadku trzeba również wyposażyć się w czerwony pojemnik, który będzie stanowił opakowanie zewnętrzne. Musi on być jednocześnie dodatkowo opisany hasłem: „Materiał zakaźny dla ludzi”.

Czym powinny charakteryzować się pojemniki oraz worki?

Należy zaznaczyć, że pojemniki i worki powinny zawierać widoczne oznakowanie identyfikujące, które posiada kod odpadów, numer REGON wytwórcy, nazwę wytwórcy odpadów, numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów (w rejestrze podmiotów, które wykonują działalność leczniczą), organ rejestrowy, a także datę i godzinę otwarcia oraz zamknięcia pojemnika lub worka. Co ciekawe, worki nie muszą być już przezroczyste, jak miało to miejsce wcześniej (przed zmianami z listopada minionego roku).

Pomieszczenie do magazynowania odpadów medycznych

Trzeba podkreślić, że takie pomieszczenie musi posiadać między innymi termometr służący do pomiaru temperatury. Element powinien znajdować się nie tylko w stacjonarnym, ale także przenośnym urządzeniu chłodniczym. To jednak nie wszystko. Ponadto pomieszczenie musi posiadać zabezpieczenia techniczne, które będą chronić przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów (między innymi ewentualnych odcieków). Poza tym w takiej lokalizacji powinny znajdować się umywalki z zimną oraz ciepłą wodą. Nie może zabraknąć dozownika z mydłem i ręczników jednorazowych. Warto zwrócić uwagę, że nowe rozporządzenie mówi także o konieczności wydzielenia miejsc, które będą służyły do przechowywania czystej odzieży, a także zbierania brudnych elementów garderoby. Poza tym obok przenośnego urządzenia chłodniczego trzeba również zapewnić dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk, pojemnik do zbierania zużytych rękawiczek oraz odpowiednią ilość czystych rękawiczek jednorazowych. Miejsca, które służą do dezynfekcji, przechowywania środków transportu wewnętrznego czy mycia wymagają również posiadania wentylacji.

Źródło: Ekoemka.com.pl – Utylizacja Odpadów Medycznych

5/5 - (1 vote)
Reklama ubrania medyczne