CentrumEduMed Medycyna CAD/CAM w stomatologii – czyli zwiększenie dystansu między pacjentem i lekarzem podczas zabiegów dentystycznych
CAD/CAM w stomatologii – czyli zwiększenie dystansu między pacjentem i lekarzem podczas zabiegów dentystycznych

CAD/CAM w stomatologii – czyli zwiększenie dystansu między pacjentem i lekarzem podczas zabiegów dentystycznych

0

W obliczu epidemii koronawirusa w gabinetach stomatologicznych dokłada się wszelkich starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pacjentów. Jedną z pomocnych metod, szczególnie w tym specyficznym czasie, może okazać się CAD/CAM, wspomagające zachowanie dystansu między pacjentem a lekarzem podczas wykonywania zabiegu.

Środki bezpieczeństwa

Epidemia koronawirusa wiąże się z koniecznością zwiększenia poziomu sterylności, nie tylko w recepcji, ale przede wszystkim podczas wizyty. Oprócz stałej  sterylizacji i dezynfekcji narzędzi i urządzeń, nieodzowne będą także metody pracy ograniczające kontakt z pacjentem do niezbędnego minimum. W wymagających przypadkach, szczególnie tych związanych z uzupełnianiem ubytków czy przeprowadzaniem prac protetycznych, liczy się czas oraz efektywność metody. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii pacjent uniknie kolejnej wizyty w gabinecie, co przełoży się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w klinice.

Czym jest CAD/CAM?

Nazwa systemu CAD/CAM to dwa angielskie skróty od Computer Aided Design, oznaczającego projektowanie wspomagane komputerowo oraz Computer Aided Manufacturing, czyli komputerowego wspomagania odtwarzania. System umożliwia projektowanie oraz bardzo sprawne i precyzyjne tworzenie obiektów. CAD/CAM jest wykorzystywany w wielu dziedzinach przemysłu, zarówno w budownictwie jak i hutnictwie. W kontekście stomatologii również znajduje zastosowanie, ponieważ na obecnym etapie rozwoju technologicznego jest w stanie wspierać lekarza przy wykonywaniu większości prac protetycznych. Jest w stanie wytworzyć między innymi: wkłady koronowe, korony, mosty oraz protezy częściowe lub całkowite, a także protezy szkieletowe.

Na czym polega praca systemu CAM/CAD?

Zastosowanie nowoczesnych urządzeń (skanerów intraoralnych) pozwala na zachowanie większego dystansu między lekarzem i pacjentem, co ma szczególne znaczenie w czasie epidemii koronawirusa. Lekarz może wykonać komputerowy skan jamy ustnej pacjenta co stanowi wycisk wirtualny. Za pomocą specjalnego oprogramowania można cyfrowo przygotować projekt potrzebnego uzupełnienia protetycznego. Dzięki komputerowi lekarz może zaprojektować, wkład protetyczny czy koronę. Po wprowadzeniu wszystkich szczegółowych informacji do komputera dane przesyła się do urządzenia (frezarki cyfrowej), która rozpoczyna proces wycinania uzupełnienia w odpowiednio do tego przeznaczonym materiale. Dzięki temu lekarz otrzymuje gotowy do zaaplikowania element protetyczny dla pacjenta.

CAM/CAD w czasach koronawirusa

Komputerowy system projektowania elementów protetycznych okazuje się pomocny nie tylko ze względu na wysoką precyzję przygotowywanych uzupełnień oraz znaczne skrócenie czasu leczenia. Odgrywa też istotną rolę w kontekście ograniczania kontaktu pomiędzy pacjentem a technikiem protetykiem. Korzystając z CAM/CAD lekarz jest w stanie zaprojektować i wykonać szczegółowe wypełnienie protetyczne w znacznie krótszym czasie niż w przypadku rozwiązania tradycyjnego (tradycyjne wyciski i modele gipsowe).

Technologia CAM/CAD to przyszłość stomatologii. Wspiera działalność gabinetów podczas epidemii koronawirusa ze względu na ograniczenie kontaktu lekarza z pacjentem, a co za tym idzie – zachowaniu właściwych zasad higieny według obowiązujących wytycznych .Znacząco przyspiesza czas leczenia i pozwala na uzyskanie lepszych efektów funkcjonalnych i estetycznych.

5/5 - (1 vote)
Reklama ubrania medyczne